Būvuzraudzība

Gadu gaitā esam snieguši būvuzraudzības, būvniecības un projektēšanas pakalpojumus vairāk nekā 1000 dažādos objektos. 

MŪSU NOZĪMĪGĀKIE PROJEKTI

ĒKAS  

AS "Latvijas Valsts meži" biroja ēka 

Vieta: Dundaga, 2017
Pasūtītājs: AS "Latvijas Valsts meži"
Kopējās būvniecības izmaksas:
3 686 517 €

VSIA Bērnu klīniskās universitātes slimnīca 24.korpusa, Vienības gatvē 45, Rīga, 2.kārta 

Vieta: Rīga, 2016
Pasūtītājs: Valsts SIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
Kopējās būvniecības izmaksas:

1 042 091 €

Olimpiskā centra Rēzekne Daudzfunkcionālā sporta ēka, Stacijas ielā 30B, Rēzeknē 

Vieta: Rēzekne, 2016
Pasūtītājs: Rēzeknes pilsētas dome
Kopējās būvniecības izmaksas:

2 409 246 €

Maltas 1.vidusskolas ēkas korpusa rekonstrukcija Skolas ielā 5 

Vieta: Malta, 2015
Pasūtītājs: Rēzeknes novada pašvaldība

Kopējās būvniecības izmaksas:

739 408 €

Savienojošā korpusa izbūve starp izglītības iestādēm Skolas ielā 1 un Skolas ielā 4 

Vieta: Grobiņa, 2015
Pasūtītājs: Grobiņas novada dome
Kopējās būvniecības izmaksas:

1 165 472 €

Maltas 2.vidusskolas ēkas korpusa rekonstrukcija. Maltas 1.un 2. vidusskolas kopējā infrastruktūras rekonstrukcija  

Vieta: Malta, 2015
Pasūtītājs: Rēzeknes novada pašvaldība
Kopējās būvniecības izmaksas:

 6 547 323 € 

CEĻI

Pāvilostas novada grants ceļu pārbūve 

Vieta: Pāvilostas novads, 2017

Pasūtītājs: Pāvilostas novada pašvaldība

Kopējās būvniecības izmaksas:

454 035 €

Meistaru ielas izbūve, Dārzniecības ielas un Siltumnīcu ielas rekonstrukcija 

Vieta: Kuldīga, 2017

Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība

Kopējās būvniecības izmaksas:

1 505 727 €

Brīvības ielas no Avotu ielas līdz Kalna ielai un Rūpniecības ielas pieslēgumu pārbūve 

Vieta: Saldus, 2016

Pasūtītājs: Saldus novada pašvaldība

Kopējās būvniecības izmaksas:

1 273 287 €

Tukuma pilsētas ielu infrastruktūras sakārtošana pēc ūdenssaimniecības attīstības projekta realizācijas (1.un 2.kārta) 

Vieta: Tukums, 2014
Pasūtītājs: Tukuma novada pašvaldība
Kopējās būvniecības izmaksas:

129 377 €  

Autoceļa V33 "Saurieši-Salaspils" pārbūve posmā no km 5,163 līdz 6,613 (Rīgas iela Salaspilī, no "Silavas" līdz dzelzceļa pārbrauktuvei

Vieta: Salaspils, 2017
Pasūtītājs: Salaspils novada dome
Kopējās būvniecības izmaksas:

2 585 196 €

Valdemārpils pilsētas tranzīta ielas rekonstrukcija 

Vieta: Valdemārpils, 2014
Pasūtītājs: Talsu novada pašvaldība
Kopējās būvniecības izmaksas:

1 309 325 €

ŪDENSSAIMNIECĪBAS PROJEKTI

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības Jelgavā projekta III un IV kārta būvuzraudzība atbilstoši FIDIC Dzeltenajai grāmatai  

Vieta: Jelgava, 2014 (III kārta), 2015 (IV kārta)
Pasūtītājs: SIA "Jelgavas ūdens"

Kopējās būvniecības izmaksas:

1 422 137 €

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecības Alūksnes pilsētā inženiertehniskā uzraudzība atbilstoši FIDIC Dzeltenajai grāmatai

Vieta: Alūksne, 2013
Pasūtītājs: SIA "Rūpe"
Kopējās būvniecības izmaksas:

1 981 109 €

Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un kanalizācijas sūkņu staciju rekonstrukcija būvdarbu uzraudzība atbilstoši FIDIC Sarkanajai grāmatai;

Dzeramā ūdens ieguves un notekūdeņu attīrīšanas ietaišu rekonstrukcija būvdarbu uzraudzība atbilstoši FIDIC Dzeltenajai grāmatai 

Vieta: Iecavas novads, 2012 un 2014
Pasūtītājs: SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība"

Kopējās būvniecības izmaksas:

 4 556 572 € 

Ūdensapgādes un kanalizācijas rekonstrukcija un izbūve Kuldīgas novada pašvaldībā- Pārventā un Rumbas pagastā, būvdarbu uzraudzība atbilstoši FIDIC Sarkanajai grāmatai

Vieta: Pārventa un Rumbas pagasts, 2012
Pasūtītājs: SIA "Kuldīgas ūdens"

Kopējās būvniecības izmaksas:

  4 354 999 €

Būvdarbu tehniskā uzraudzība, inženiera pakalpojumi un projektēšana projekta ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Aizputē II posmam, būvdarbu uzraudzība atbilstoši FIDIC Dzeltenajai grāmatai

Vieta: Aizpute, 2012
Pasūtītājs: SIA "Aizputes komunālais uzņēmums"
Kopējās būvniecības izmaksas:

1 405 714 €

Ūdens attīrīšanas stacijas izbūve, ūdens un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un paplašināšanas un kanalizācijas sūkņu stacijas ar spiedvadiem izbūve,  būvdarbu uzraudzība atbilstoši FIDIC Sarkanajai grāmatai 

Vieta: Aizpute, 2010
Pasūtītājs: SIA "Aizputes komunālais uzņēmums"
Kopējās būvniecības izmaksas:

 4 556 571 €