Būvuzraudzība

Gadu gaitā esam realizējuši vairāk nekā 1000 projektus dažādās nozarēs. Mūsu galvenā darbības sfēra ir projektu vadība, biznesa konsultācijas, būvuzraudzības un būvniecības pakalpojumi. 

MŪSU NOZĪMĪGĀKIE PROJEKTI

ĒKAS  

AS "Latvijas Valsts meži" biroja ēka 

Vieta: Dundaga, 2017
Pasūtītājs: AS "Latvijas Valsts meži"
Kopējās būvniecības izmaksas:
3 686 517 €

VSIA Bērnu klīniskās universitātes slimnīca 24.korpusa, Vienības gatvē 45, Rīga, 2.kārta 

Vieta: Rīga, 2016
Pasūtītājs: Valsts SIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
Kopējās būvniecības izmaksas:

1 042 091 €

Olimpiskā centra Rēzekne Daudzfunkcionālā sporta ēka, Stacijas ielā 30B, Rēzeknē 

Vieta: Rēzekne, 2016
Pasūtītājs: Rēzeknes pilsētas dome
Kopējās būvniecības izmaksas:

2 409 246 €

Maltas 1.vidusskolas ēkas korpusa rekonstrukcija Skolas ielā 5 

Vieta: Malta, 2015
Pasūtītājs: Rēzeknes novada pašvaldība

Kopējās būvniecības izmaksas:

739 408 €

Savienojošā korpusa izbūve starp izglītības iestādēm Skolas ielā 1 un Skolas ielā 4 

Vieta: Grobiņa, 2015
Pasūtītājs: Grobiņas novada dome
Kopējās būvniecības izmaksas:

1 165 472 €

Maltas 2.vidusskolas ēkas korpusa rekonstrukcija. Maltas 1.un 2. vidusskolas kopējā infrastruktūras rekonstrukcija  

Vieta: Malta, 2015
Pasūtītājs: Rēzeknes novada pašvaldība
Kopējās būvniecības izmaksas:

 6 547 323 € 

CEĻI

Pāvilostas novada grants ceļu pārbūve 

Vieta: Pāvilostas novads, 2017

Pasūtītājs: Pāvilostas novada pašvaldība

Kopējās būvniecības izmaksas:

454 035 €

Meistaru ielas izbūve, Dārzniecības ielas un Siltumnīcu ielas rekonstrukcija 

Vieta: Kuldīga, 2017

Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība

Kopējās būvniecības izmaksas:

1 505 727 €

Brīvības ielas no Avotu ielas līdz Kalna ielai un Rūpniecības ielas pieslēgumu pārbūve 

Vieta: Saldus, 2016

Pasūtītājs: Saldus novada pašvaldība

Kopējās būvniecības izmaksas:

1 273 287 €

Tukuma pilsētas ielu infrastruktūras sakārtošana pēc ūdenssaimniecības attīstības projekta realizācijas (1.un 2.kārta) 

Vieta: Tukums, 2014
Pasūtītājs: Tukuma novada pašvaldība
Kopējās būvniecības izmaksas:

129 377 €  

Autoceļa V33 "Saurieši-Salaspils" pārbūve posmā no km 5,163 līdz 6,613 (Rīgas iela Salaspilī, no "Silavas" līdz dzelzceļa pārbrauktuvei

Vieta: Salaspils, 2017
Pasūtītājs: Salaspils novada dome
Kopējās būvniecības izmaksas:

2 585 196 €

Valdemārpils pilsētas tranzīta ielas rekonstrukcija 

Vieta: Valdemārpils, 2014
Pasūtītājs: Talsu novada pašvaldība
Kopējās būvniecības izmaksas:

1 309 325 €

ŪDENSSAIMNIECĪBAS PROJEKTI

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības Jelgavā projekta III un IV kārta būvuzraudzība atbilstoši FIDIC Dzeltenajai grāmatai  

Vieta: Jelgava, 2014 (III kārta), 2015 (IV kārta)
Pasūtītājs: SIA "Jelgavas ūdens"

Kopējās būvniecības izmaksas:

1 422 137 €

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecības Alūksnes pilsētā inženiertehniskā uzraudzība atbilstoši FIDIC Dzeltenajai grāmatai

Vieta: Alūksne, 2013
Pasūtītājs: SIA "Rūpe"
Kopējās būvniecības izmaksas:

1 981 109 €

Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un kanalizācijas sūkņu staciju rekonstrukcija būvdarbu uzraudzība atbilstoši FIDIC Sarkanajai grāmatai;

Dzeramā ūdens ieguves un notekūdeņu attīrīšanas ietaišu rekonstrukcija būvdarbu uzraudzība atbilstoši FIDIC Dzeltenajai grāmatai 

Vieta: Iecavas novads, 2012 un 2014
Pasūtītājs: SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība"

Kopējās būvniecības izmaksas:

 4 556 572 € 

Ūdensapgādes un kanalizācijas rekonstrukcija un izbūve Kuldīgas novada pašvaldībā- Pārventā un Rumbas pagastā, būvdarbu uzraudzība atbilstoši FIDIC Sarkanajai grāmatai

Vieta: Pārventa un Rumbas pagasts, 2012
Pasūtītājs: SIA "Kuldīgas ūdens"

Kopējās būvniecības izmaksas:

  4 354 999 €

Būvdarbu tehniskā uzraudzība, inženiera pakalpojumi un projektēšana projekta ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Aizputē II posmam, būvdarbu uzraudzība atbilstoši FIDIC Dzeltenajai grāmatai

Vieta: Aizpute, 2012
Pasūtītājs: SIA "Aizputes komunālais uzņēmums"
Kopējās būvniecības izmaksas:

1 405 714 €

Ūdens attīrīšanas stacijas izbūve, ūdens un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un paplašināšanas un kanalizācijas sūkņu stacijas ar spiedvadiem izbūve,  būvdarbu uzraudzība atbilstoši FIDIC Sarkanajai grāmatai 

Vieta: Aizpute, 2010
Pasūtītājs: SIA "Aizputes komunālais uzņēmums"
Kopējās būvniecības izmaksas:

 4 556 571 €