PAR MUMS

SIA "BaltLine Globe" - INOVĀCIJU VEICINĀŠANAS UZŅĒMUMS KOPŠ 2005.GADA .


SIA "BaltLine Globe" SNIEGTO PAKALPOJUMU KLĀSTS:


  • PROJEKTU VADĪBA - NO IDEJAS LĪDZ IEVIEŠANAI UN UZRAUDZĪBAI
  • INOVĀCIJU PROJEKTU REALIZĀCIJA
  • START-UP ATBALSTA PASĀKUMI JAUNĀM IDEJĀM
  • BIZNESA KONSULTĀCIJAS
  • BŪVPROJEKTU IZSTRĀDE UN PĀRBAUDE
  • TEHNISKI EKONOMISKO PAMATOJUMU IZSTRĀDE
  • BŪVNIECĪBAS EKSPERTU KONSULTĀCIJAS
  • BŪVUZRAUDZĪBA

SIA "Baltline Globe" uzņēmumā darbojas standartam ISO 9001:2015 atbilstoša kvalitātes vadības sistēma  projektu vadības un būvuzraudzības sfērās.