Paveiktais MOI projektā laika posmā līdz 30.06.2019.

2019-07-01

SIA "BaltLine Globe" 2019. gada 16. aprīlī ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) ir noslēgusi līgumu par Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta Nr. 1.1.1.1/18/A/176 "Inovatīva sejas kosmētikas līdzekļa izstrāde, izmantojot Metāla Organiskos Ietvarus (MOI) un/vai kokristālus aktīvās vielas izdales kontrolēšanai" īstenošanu.

Projekta tiešā mērķa grupa ir zinātniskie institūti, zinātnieki un pētnieki, kā arī uzņēmumi, kas šī projekta rezultātā iegūs jaunas zināšanas par aktīvo vielu iekapsulēšanu Metālorganiskajā ietvarā un MOI apvienošanā ar dažādiem krēmiem.

Tiešās zinātnes mērķa grupa sastāv no Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) un Rīgas Tehniskā universitātes Materiālzinātņu un lietišķās ķīmijas fakultātes Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta (RTU) pētniekiem, kuri kopā veiks vismaz 80% pētniecības projekta.

Ir noslēgti sadarbības līgumi ar OSI un RTU un uzsākta literatūras analīze un bāzes krēmu sastāvdaļu iepirkšana.


Projekts tiek īstenots specifiskā atbalsta mērķa Nr. 1.1.1. "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" ietvaros ar Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.