Paveiktais MOI projektā laika posmā līdz 30.06.2020.

2020-07-22

Projekta "Inovatīva sejas kosmētikas līdzekļa izstrāde, izmantojot Metāla Organiskos Ietvarus (MOI) un/vai kokristālus aktīvās vielas izdales kontrolēšanai" ietvaros izstrādātas emulsijas ar aktīvajām vielām un MOI. Turpinās darbs 8. darbībā pie optimālas sajaukšanas tehnoloģijas izstrādes, kurā tiek testēti ar MOI sajauktie aukstajā un karstajā tehnoloģiskajā procesā izstrādātie w/o un o/w emulsiju veidi.

Līguma pētījuma īstenotāja "Latvijas Organiskās sintēzes institūts" laboratorijā:

  • pārbaudīta MOI /kokristāla sintezēšanas metode,
  • veikta kokristāla sintēze,
  • uzsākts darbs pie aktīvo vielu molekulu iekapsulēšanas.
Projekts tiek īstenots specifiskā atbalsta mērķa Nr. 1.1.1. "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" ietvaros ar Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.