Paveiktais MOI projektā laika posmā līdz 31.12.2019.

2020-01-31

Ir novērtētas vielu iekapsulēšanas iespējas un pārbaudīta to efektivitāte, kā rezultātā izvēlētas iespējamās kosmētisko līdzekļu aktīvās sastāvdaļas.

Veikta literatūras analīze par metālorganiskā ietvara sintēzi un citiem ligandiem un laboratorijas mērogā OSI veikta metālorganiskā ietvara sintēze.

Projekts tiek īstenots specifiskā atbalsta mērķa Nr. 1.1.1. "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" ietvaros ar Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.