Paveiktais MOI projektā laika posmā līdz 31.03.2021.

2021-03-31

Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta Nr.1.1.1.1/18/A/176 "Inovatīva sejas kosmētikas līdzekļa izstrāde, izmantojot Metāla Organiskos Ietvarus (MOI) un/vai kokristālus aktīvās vielas izdales kontrolēšanai" ietvaros ir iekapsulēti MOF ar aktīvajām vielām, kuru stabilitāte un noturība kosmētikas produktos tiek testēta ar rentgenkristalogrāfijas metodēm. Tiek pielietoti dažādi šķīdinātāji efektīvākai MOF un kokristālu ieguvei, kā arī ir iegūti maisījumi ar ūdenī un eļļās nešķīstošām vielām, krēma sastāvā nepielietojot sintezētos vai ādu kairinošos šķīdinātājus. Tiek turpināti stabilitātes testi, lai precizētu MOI noturību bāzes ilgākā laika posmā. Notiek darbs pie dermatoloģiskā pētījuma metodikas.

Projekts tiek īstenots specifiskā atbalsta mērķa Nr. 1.1.1. "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" ietvaros ar Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.

Piemērota vieta Jūsu nosaukumam

Ievadiet apakšvirsrakstu šeit