Paveiktais MOI projektā laika posmā līdz 31.03.2020.

2020-04-22

Izstrādāti vairāki apstākļi MOI kristalizācijai. Viens no labākajiem rezultātiem sasniegts, kristalizējot no glicerīna / ūdens maisījuma. Dotajos apstākļos ir nepieciešamas 20 dienas, lai pabeigtu kristalizāciju. Pašlaik tiek veikta optimizācija, lai samazinātu šo laiku.

MOI kristalizācija tika veikta 10 g mērogā, tālākai mērogošanai nepieciešama optimizācija, kas šobrīd tiek veikta.

Uzsākta bāzes krēmu maisīšana ar MOI. Lai pārbaudītu MOI stabilitāti un šķīdību un novērtētu daudzsološākos emulsiju veidus turpmākajiem eksperimentiem, tika izvēlētas astoņas dažādas bāzes emulsijas.Projekts tiek īstenots specifiskā atbalsta mērķa Nr. 1.1.1. "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" ietvaros ar Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.