Paveiktais MOI projektā laika posmā līdz 30.12.2020.

2020-12-30

Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta Nr.1.1.1.1/18/A/176 "Inovatīva sejas kosmētikas līdzekļa izstrāde, izmantojot Metāla Organiskos Ietvarus (MOI) un/vai kokristālus aktīvās vielas izdales kontrolēšanai" ietvaros ir veikta 1 kopkristāla un 4 dažādu aktīvo vielu, kuras iekapsulētas MOI, iemaisīšana bāzes krēmos ar dažādām metodēm, pielietojot dažādus šķīdinātājus, temperatūru un rotora apgriezienu skaitu. Tiek turpināti stabilitātes testi, lai precizētu MOI noturību bāzes ilgākā laika posmā. Joprojām turpinās darbs pie eksperimentālās sajaukšanas ar dažādām emulģēšanas metodēm, lai atrastu piemērotākās emulsijas maisījumu. Izstrādātas 2 zinātniskās publikācijas par ciklodekstrīna sintēzes metodi un dermatoloģiskā pētījuma rezultātiem.

Projekts tiek īstenots specifiskā atbalsta mērķa Nr. 1.1.1. "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" ietvaros ar Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.