Paveiktais MOI projektā laika posmā līdz 30.09.2020.

2020-10-30

Projekta "Inovatīva sejas kosmētikas līdzekļa izstrāde, izmantojot Metāla Organiskos Ietvarus (MOI) un/vai kokristālus aktīvās vielas izdales kontrolēšanai" ietvaros tika veikta kopkristālu sitēze ar izvēlētajām aktīvajām vielām, kā rezultātā iegūts 1 kopkristāla paraugs. Turpinās dažādu bāzes krēmu maisīšana ar MOI un dažādām aktīvajām vielām. Veikta MOI sintēzes metodes pārbaude. Procesā - kopkristāla sintēzes metodes pārbaude. Izvēlētas 40 aktīvās vielas iekapsulēšanai. MOI iekapsulētas 8 aktīvo vielu molekulas. Turpināts darbs pie eksperimentālās sajaukšanas ar dažādām emulģēšanas metodēm, un sekmīgi ir īstenots karstā procesa emulsiju maisījums.

Projekts tiek īstenots specifiskā atbalsta mērķa Nr. 1.1.1. "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" ietvaros ar Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.