Paveiktais MOI projektā laika posmā līdz 30.09.2019.

2019-10-25

Periodā līdz 30.09.2019. projektā "Inovatīva sejas kosmētikas līdzekļa izstrāde, izmantojot Metāla Organiskos Ietvarus (MOI) un/vai kokristālus aktīvās vielas izdales kontrolēšanai" veiktas šādas aktivitātes:

  • izstrādāti 4 bāzes krēmi, par kuriem sagatavots ziņojums;
  • veikta literatūras analīze;
  • izvēlētas aktīvās vielas un veikti to iepirkumi.

Projekts tiek īstenots specifiskā atbalsta mērķa Nr. 1.1.1. "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" ietvaros ar Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.