Paveiktais MOI projektā laika posmā līdz 31.03.2022.

2022-03-31

2022. gada I ceturksnī SIA "BaltLine Globe" veiksmīgi pabeidza Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta Nr.1.1.1.1/18/A/176 "Inovatīva sejas kosmētikas līdzekļa izstrāde, izmantojot metāla organiskos ietvarus (MOI) un/vai kokristālus aktīvās vielas izdales kontrolēšanai" īstenošanu.

Pēdējā pārskata periodā tika veikti izstrādāto maisījumu in-vivo testi, kā arī analizēti un izstrādāti liela mēroga ražošanas nosacījumi. Projekta rezultātā tika sagatavotas arī zinātniskās publikācijas un raksti, kā arī sagatavots patenta pieteikums. Šajā pārskata periodā tika arī sagatavots projekta gala ziņojums.

Projekts tika īstenots ar nozīmīgiem panākumiem, iegūstot papildu atziņas par vielu iekapsulēšanu, izmantojot MOI. Tādejādi projektā tika sasniegti un pārsniegti sākotnēji izvirzītie zinātniskie mērķi. Projekta rezultātu komercializācija tiks turpināta pēc projekta noslēguma, un šie rezultāti veicinās sabiedrības veselību.

Projekts tiek īstenots specifiskā atbalsta mērķa Nr. 1.1.1. "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" ietvaros ar Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.