Paveiktais MOI projektā laika posmā līdz 2021. gada novembrim

2021-10-29

Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta Nr.1.1.1.1/18/A/176 "Inovatīva sejas kosmētikas līdzekļa izstrāde, izmantojot Metāla Organiskos Ietvarus (MOI) un/vai kokristālus aktīvās vielas izdales kontrolēšanai" ietvaros ir pabeigtas būtiskākās pētniecības aktivitātes un uzsākts projekta pēdējais pārskata periods. Ir uzsākta in-vivo testu veikšana, kas tiks pabeigta nākamajā pārskata periodā.

Šajā pārskata periodā tika gan uzsākta projekta gala ziņojumu sagatavošana, gan arī izstrādāta metodika projekta pēdējā posmā plānotajām aktivitātēm - liela mēroga ražošanas nosacījumu izstrādei un tehnoloģiju tiesību aizsardzībai.

Projekts tiek īstenots specifiskā atbalsta mērķa Nr. 1.1.1. "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" ietvaros ar Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.