Paveiktais MOI projektā laika posmā līdz 2021. gada jūlijam

2021-06-30

Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta Nr.1.1.1.1/18/A/176 "Inovatīva sejas kosmētikas līdzekļa izstrāde, izmantojot Metāla Organiskos Ietvarus (MOI) un/vai kokristālus aktīvās vielas izdales kontrolēšanai" ietvaros ir iekapsulēti MOF ar aktīvajām vielām, kuru stabilitāte un noturība kosmētikas produktos tiek testēta ar rentgenkristalogrāfijas metodēm. Pārskata periodā turpinājās stabilitātes testi ciešā sadarbībā ar Latvijas Organiskās sintēzes institūtu.

Minētie pētījumi tika iekļauti projekta vidusposma ziņojumā, kas pārskata periodā tika vērtēts un apstiprināts bez nepieciešamības būtiski mainīt pētījuma gaitu.

Projekts tiek īstenots specifiskā atbalsta mērķa Nr. 1.1.1. "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" ietvaros ar Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.